Om Sigurd Fossli AS

Sigurd Fossli er en familieeid bedrift stiftet av Sigurd Fossli i 1948. 

Hans første ansatte var Bjørn Lindland som arbeidet i firmaet i 50 år. Da gikk han av med pensjon. Han mottok Kongens fortjenestemedalje i sølv etter stor lojalitet til firmaet. Bjørn Lindland var en meget viktig og dyktig mann i oppstarten av firmaet.

I 1971 ble firmaet omgjort til aksjeselskap, og sønn av Sigurd Fossli, Knut Fossli, ble daglig leder. I 1990 overtok sønn av Knut Fossli, Espen Fossli som daglig leder.

Antall ansatte i firmaet har variert gjennom årene fra 15 personer i 1980- årene til 7 i dag.

Den første tiden spesialiserte firmaet seg på levering og montering av lufttekniske anlegg, spesielt til kraftstasjoner over hele Norge. Etter hvert, og spesielt de senere årene, er utvendige blikkenslagerarbeider blitt vår hovedaktivitet til små og store firmaer og en rekke privatkunder.

Firmaet har moderne maskiner og lager og leverer gjerne beslag etter skisser utarbeidet av kunden for montering selv.

Firmaet holder til i Strømnesveien 12 på Dikemark. Ring på forhånd!